mikroTESE

mikroTESE

mikroTESE

Sperm Arama Yöntemleri

Sperm arama işlemi testis biyopsisinden tamamen farklı bir işlemdir, çünkü testis biyopsisinde neden sperm üretilmediğini açıklamak ya da sperm olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır. Fakat TESE işleminde nihai amaç sperm bulmaktır ve azospermik hastalara bu yöntem önerilir.

Testis problemi olan hastalarda sperm üretimi olup olmadığını gösterecek çok az test vardır. Örneğin genetik inceleme yapılarak sperm bulma şansı hakkında bilgi verilebilir ama bu bilgi kesin değildir. Hormon seviyesine bakılarak bir fikir yürütülebilir ama daha önce bahsedildiği gibi kesin bir oran vermek imkansızıdır. 47 XXY kromozom analizine sahip Kliniferter hastalarında sperm bulunabilir, aynı şekilde AZF c mikrodelesyon olan erkeklerde de TESE işleminde %30’lara varan sperm bulunabilme şansı vardır.

Sonuç olarak önceki TESE işlemlerinde sperm bulunan hastaların gelecekte yapılacak TESE işleminde sperm bulma garantisi yoktur. Çünkü geçmişte sperm üreten tübüller zaten bulunup alındığı için testiste sperm üreten başka tübül kalmamış olabilir.

 

Sperm arama işlemi için en uygun zaman nedir?

Bu konu biraz tartışmalıdır. Çoğu zaman kadından yumurta toplanacağı gün sperm arama işlemi yapılır ve taze sperm kullanılır. IVF üniteleri her zaman taze sperm ile yumurtayı döllemek istemektedir çünkü taze sperm ile başarı şansı daha yüksektir. Ama unutmamak lazım ki sperm bulma şansı %60 ya da bazı durumlarda daha azdır. Sperm bulunamadığı zamanlar kadın boşuna hazırlanmış olur. Bazı yaklaşımlarda önce sperm aranır, sperm bulunursa spermin dondurulması işlemi yapılarak kadını hazırlamaya başlanır. Hastalara her iki yaklaşımın avantaj ve dezavantajları detaylıca anlatıldıktan sonra uygun olan yöntem tercih edilir.

Sperm bulma yöntemlerinden hangisi tercih edilmelidir?

Normal sperm üretimi olan ve sperm kanalında tıkanıklık gerçekleşen hastalardan sperm arama yöntemi basittir. Lokal anestezi altında yaklaşık 10 dk süren bir işlemle testisten sperm bulunur.

Testiste üretim problemi olan hastalarda sperm bulma işlemi daha zordur ve ameliyathane koşullarında yaklaşık 1 saat süren bir  işlem yapılır.  MikroTESE denilen işlemde testis açılarak hassas ve yüksek çözünürlüklü bir mikroskop altında sperm aranır. Mikroskop altında uygulanan bu işlemde en az doku alınarak sperm üretme olasılığı yüksek olan tübüllere ulaşılır. Ameliyathanede kullanılan mikroskopla sperm görülmez. Spermin görülebilmesi için bir sıvı içinde dokunun eritilmesi ve çok daha hassas olan mikroskopların kullanılması gerekmektedir.Kliniğimizde biz bu işlemi IVF ünitesinden deneyimli bir biyoloğuve IVF ünitesinde kullanılan mikroskobu ameliyathane odasında hazır bulundurarak yapıyoruz. Bu şekilde biyolog ile eş zamanlı konuşarak hangi bölgeden sperm bulunduğu hakkında bilgi alışverişi yaparak sonuç hakkında anlık bilgi alabiliyoruz. Sperm bulunmadığı zaman var olan patoloji hakkında daha detaylı bilgi alabilmek ve ilerisi için gerekiyorsa bir tedavi planlayabilmek için testislerden birer doku örneği almaktayız. 1 hafta sonra sperm bulamadığımız hastalarımızı bu patoloji raporu ve klinik öyküsü ile beraber üreme endokrinolojisiyle ilgilenen Endokrinoloji uzmanımıza konsulte etmekteyiz. İnfertilite Klinik de Tüp Bebek Ünitesi, Androloji ve Üreme Endokrinolojisi branşları birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.